PGC_9

Univerzalna PLC naprava

PGC_9 omogoča gradnjo PLC zvez z analognimi (aPLC) in digitalnimi (dPLC) kanali. Vsak kanal ima lahko integrirano funkcijo prenosa zaščitnih komand (TPS funkcija), katere karakteristike so enake karakteristikam naprave PST_9-A. Frekvenčno področje obratovanja PLC naprave PGC_9 je od 20kHz do 1.000kHz.

PRENOS 
Certificate of Conformity.pdf

PST_9-A    Naprava za prenos zaščitnih komand
ACT_9       Analogna kanalska končnica
NBM_9      Programabilni ozkopasovni FSK Modem
COD_9      Spojna enota

.