COD_9

Spojna enota

COD_9 skupaj s spojnim kondenzatorjem CC služi priključevanju PLC naprav na visokonapetostni energetski vod. Njene bistvene naloge so prilagajanje impedance visokonapetostnega energetskega voda na nominalno vhodno/izhodno impedanco PLC naprav ter zaščita PLC naprav in vzdrževalnega osebja pred visoko napetostjo energetskega voda in pred prenapetostmi prehodnega značaja (energetski preklopi in atmosferske praznitve).

cod 9 

PGC_9      Univerzalna PLC naprava
PST_9-A   Naprava za prenos zaščitnih komand
ACT_9      Analogna kanalska končnica
NBM_9      Programabilni ozkopasovni FSK Modem

.