Komunikacijski sistem PLC_42
Zanesljiv pretok informacij med objekti elektroenergetskega sistema je eden od temeljev zanesljive oskrbe uporabnikov s kvalitetno električno energijo. Elektroenergetski privatni telekomunikacijski sistem, ki omogoča zanesljiv pretok informacij, je običajno grajen z uporabo različnih telekomunikacijskih tehnologij. 
Specifična telekomunikacijska tehnologija, ki se uporablja izključno pri gradnji elektroenergetskih privatnih telekomunikacijskih sistemov, je visokofrekvenčni prenos informacij po visokonapetostnih energetskih vodih (Power Line Carrier ali krajše PLC).
 
Kot prenosni medij za telekomunikacijske signale PLC zvez so uporabljeni visokonapetostni energetski vodi.
Uporabnost PLC sistema
PLC zveze so cenovno in tehnično najugodnejše predvsem v sledečih aplikacijah:

  • gradnja telekomunikacijskih povezav krajnih elektroenergetskih objektov na hrbtenično prenosno omrežjem elektroenergetskega telekomunikacijskega sistema

  • gradnja rezervnih telekomunikacijskih kanalov v primeru redundančnega prenosa informacij

  • gradnja dolgih (tudi več sto kilometrov) malokanalnih telekomunikacijskih povezav na ruralnih področjih (tudi za javno uporabo)
PLC_42

Podjetje ENSICO nudi PLC opremo z nazivom Komunikacijski sistem PLC_42, ki je rezultat lastnega razvoja in vključuje sledeče naprave:

PGC_9      Univerzalna PLC naprava
PST_9-A   Naprava za prenos zaščitnih komand
ACT_9      Analogna kanalska končnica
NBM_9     Programabilni ozkopasovni FSK Modem
COD_9     Spojna enota

.