ElemeNta Special

Elementa Special je gibalno-športni program za otroke in mladino s posebnimi potrebami. Naš namen je, da ponudimo ljudem s posebnimi potrebami barvito okolje, kjer lahko razvijajo ali ohranjajo svoje senzorične in motorične sposobnosti, se srečujejo z drugimi in se izražajo skozi različne kanale komuniciranja ter ob tem varno sprostijo tudi svoje fizične in čustvene napetosti.

elementa special 1

Raziskave kažejo, da je okolje, ki spodbuja motorično dejavnost ključnega pomena pri ohranjanju in razvijanju zdravja ljudi s posebnimi potrebami, saj omogoča stalno prenavljanje nevronskega omrežja in spodbuja nastajanje novih povezav v centralnem živčnem sistemu. Pri tem pa se ohranja tudi funkcionalna zmogljivost organizma (učinkovito delovanje skeletno-mišičnega, dihalnega in srčno-žilnega sistema).

elementa special 2

Elementa Special omogoča tudi kakovostno vključevanje in pripravo udeležencev sprva na MATP (Motor Activities Training Program) in nato na Specialno Olimpijado kot najzahtevnejšo obliko gibalne aktivnosti oseb s posebnimi potrebami. 

elementa special 3

Prizadetosti, telesne in duševne, se ne da izbrisati. Je dejstvo, ki ga prinaša pestrost življenja, ki vztrajno ponavlja, da nič ni samoumevnega. Ti ljudje prinašajo spoznanje, da ima vsak človek posebne potrebe in da vsak živi v omejenem svetu. Stopnja družbene zavesti se kaže skozi odgovorno obravnavo tistih, ki potrebujejo prilagoditev življenjskega okolja. Zato ni zaman, ko pravimo, da je družba toliko razvita, kot zna poskrbeti za ljudi s telesnimi in duševnimi posebnostmi in primanjkljaji. Ne gre zgolj za prilagoditev fizičnega okolja, temveč tudi za prilagoditev življenjskega nazora, ki naj bi brez predsodkov in z dobro voljo te ljudi po svojih močeh in njihovih potrebah vključeval v vsakdan.

Menimo, da je danes skrajni čas, da se na tem občutljivem a obsežnem področju vsake družbe naredi pomemben korak naprej. Strokovnjaki, praktiki, znanstveniki in drugi sodelavci pri Ensicu S smo na podlagi dosedanjih praktičnih in teoretičnih dognanj izdelali nove in učinkovite pristope, preverjene v pedagoški praksi.

ElemeNta 1 (3-7 years)
ElemeNta 2 (6-11 years)

.