ElemeNta 2 (6-11 let)

… je namenjena utrjevanju gibalne pismenosti in večanju kompleksnosti motoričnega znanja, ki se izteče v ustvarjalnem spoznavanju osnov mnogih športov. ElemeNta 2 še vedno mnogo prostora namenja igri, saj je v tem obdobju nevrofiziološki razvoj izjemno intenziven in prilagodljiv. S tehnologijo in pristopom, ki ga ElemeNta 2 omogoča, lahko pred otroke vedno znova postavimo take izzive, ki jih bodo z veseljem premagovali in polno izkoriščali svoje psiho-motorične potenciale. Gibalna/športna pestrost, ki je je otrok deležen v programu, zagotavlja stalno prenavljanje, utrjevanje in razvijanje živčno-mišičnega omrežja, kar je ključnega pomena tudi za intelektualni razvoj.

Elementa 6-11 years 1

Poleg telesnih koristi je to obdobje primerno tudi za utrjevanje socialnih veščin in razvoja občutka za skupinsko odgovornost, spoštovanje in aktivno izražanje stališč. Otroci se lahko naučijo komunikacijskih veščin, kjer uveljavljajo svoje potrebe in izražajo želje tako, da ohranijo lastno integriteto in izkazujejo spoštovanje do drugega in drugačnega. Na ta način, z upoštevanjem telesnega, psihičnega in socialnega prostora posameznika, ki se skozi igro odpre enosti, ustvarimo kakovostno učno okolje.

ElemeNta 6-11 years 2

ElemeNta 1 (3-7 let)
ElemeNta Special

.