ElemeNta 1 (3-7 let)

Otrokom omogoča, da skozi naravne oblike gibanja in elementarne igre osvojijo gibalno abecedo, se spoznajo s športnimi osnovami ter vzpostavijo zdrav odnos do telesa.

Elementa 1 se osredotoča na temeljne telesne izkušnje, naravne oblike gibanja in elementarne igre z namenom kakovostnega gibalnega opismenjevanja otrok. S programom otrokom zagotavljamo igralno okolje, kjer medsebojni odnosi vodijo k razvoju osebne (telesne in psiho-socialne) identitete znotraj zdrave skupnosti. Moč telesne identitete, ki je že po naravi temeljna, se izraža skozi to, kar se posameznik nauči v gibanju in kot telo.

Elementa 3-7 years 1

Razvoj in zdravje človeka se skozi vsa življenjska obdobja ocenjuje glede na telesne značilnosti in sposobnosti, pri otrocih pa je to še bolj poudarjeno. Modrost telesa nam že pri najmlajših narekuje, da je gibanje naravna potreba, ki jo mora otrok zadovoljiti. Iz tega izhaja tudi naša filozofija dela, kjer zagovarjamo, da ima vsak otrok prirojen notranji čut za reševanje psiho-motoričnih nalog. Zato je največ, kar lahko storimo, da našim otrokom ponudimo tako okolje, kjer lahko njihova naravna modrost pride do izraza.

Elementa 3-7 years 2

ElemeNta 2 (6-11 let)
ElemeNta Special

.