Misija
V ElemeNti izhajamo iz dejstva, da otrok v sebi nosi seme mnogih oblik gibanj. Zato je naša temeljna pedagoška naloga ta, da prepoznamo potenciale in pred otroka postavljamo primerne izzive, ki bodo sami vodili v njegov zdrav razvoj.

Naš koncept predvideva, da učitelji vstopajo v odnos učenja odgovorno in z zavedanjem, da svet, pa četudi je to zgolj svet igre, soustvarjamo vsi. To je reason d’être njihove odgovornosti, pri čemer se učenje izvaja vselej z obzirom na interese, zmožnosti in sposobnosti učencev.
Filozofija
Razvoj novih igralno-športnih programov in tehnoloških inovacij sledi visokim standardom kakovosti in je usklajen z etičnimi vrednotami, ki se izražajo skozi delo pedagogov.

Zavedamo se dejstva, da je vsaka telesna vadba poseg v človekov osebni prostor. Posebno pozornost namenjamo spoštovanju telesne integritete otrok in mladine, saj je to obdobje, ko je telesni razvoj najbolj intenziven ter najbolj prilagodljiv in tudi ranljiv.